สุทธิพงษ์ ปังคานนท์

Undefined
ตำแหน่ง: 
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ: 
กุมารเวชศาสตร์ – โรคทางพันธุกรรม

ประวัติการศึกษา

  • พบ.คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล   
  • วว.กุมารเวชศาสตร์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี     
  • Certification in Clinical Genetics  
  • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  กุมารเวชศาสตร์    แพทยสภา

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน เวลา คลินิก
วันจันทร์ 08.00-12.00 อายุรกรรมทั่วไป
วันอังคาร 08.00-12.00 โรคทางพันธุกรรม
วันพุธ 08.00-12.00 อายุรกรรมทั่วไป
วันพฤหัสบดี 08.00-12.00 อายุรกรรมทั่วไป
วันศุกร์ 08.00-12.00 อายุรกรรมทั่วไป

นัดหมายแพทย์