สิริมา โกวิทวณิชชา

Undefined
ตำแหน่ง: 
ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
ความเชี่ยวชาญ: 
ทันตกรรม - ทันตกรรมจัดฟัน

ประวัติการศึกษา

  • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต  สาขาทันตกรรมจัดฟัน

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน เวลา คลินิก
วันจันทร์ 08.30 – 12.00, 13.00 – 14.00 ทันตกรรม
วันอังคาร 08.30 – 12.00, 13.00 – 14.00 ทันตกรรม
วันพุธ 08.30 – 12.00, 13.00 – 14.00 ทันตกรรม
วันพฤหัสบดี 08.30 – 12.00, 13.00 – 14.00 ทันตกรรม
วันศุกร์ 08.30 – 12.00, 13.00 – 14.00 ทันตกรรม

นัดหมายแพทย์