สนธกิติ์ ลีลหานนท์

Undefined
ตำแหน่ง: 
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
ความเชี่ยวชาญ: 
กุมารศัลยศาสตร์ - ศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน เวลา คลินิก
วันศุกร์ 09.00 – 12.00 ศัลยกรรมหัวใจ

นัดหมายแพทย์