พิบูล วชิรลาภไพฑูรย์

Undefined
ตำแหน่ง: 
นายแพทย์ชำนาญพิเศษ
ความเชี่ยวชาญ: 
กุมารเวชศาสตร์ – โสต ศอ นาสิก

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรโสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน เวลา คลินิก
วันจันทร์ 08.00 – 12.00 โสต ศอ นาสิก
วันอังคาร 08.00 – 12.00 โสต ศอ นาสิก
วันพุธ 08.00 – 12.00 โสต ศอ นาสิก
วันพฤหัสบดี 08.00 – 12.00 โสต ศอ นาสิก
วันศุกร์ 08.00 – 12.00 โสต ศอ นาสิก

นัดหมายแพทย์