พนิดา ศรีสันต์

Undefined
ตำแหน่ง: 
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ: 
กุมารเวชศาสตร์ - โรคระบบทางเดินหายใจ

ประวัติการศึกษา

  • แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • วุฒิบัตร กุมารเวชศาสตร์
  • วุฒิบัตร กุมารเวชศาสตร์ โรคระบบหายใจ และไอซียู

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน เวลา คลินิก
วันพุธ 13.00 – 16.00 โรคทางเดินหายใจ
วันศุกร์ 08.00 – 12.00 อายุรกรรมทั่วไป

นัดหมายแพทย์