สมใจ กาญจนาพงศ์กุล

Undefined
ตำแหน่ง: 
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ: 
กุมารเวชศาสตร์ – โลหิตวิทยา

ประวัติการศึกษา

  • ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม แพทยสภา
  • ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
  • อนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม กุมารเวชศาสตร์ แพทยสภา
  • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม โลหิตวิทยา แพทยสภา

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน เวลา คลินิก
วันจันทร์ 09.00 – 12.00 โลหิตวิทยา
วันอังคาร 09.00 – 12.00 อายุรกรรมทั่วไป
วันพฤหัสบดี 09.00 – 12.00 โลหิตวิทยา

นัดหมายแพทย์