พญ.วรางคณา รัตนปราการ

Undefined
ตำแหน่ง: 
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
ความเชี่ยวชาญ: 
รังสีวินิจฉัย

ประวัติการศึกษา

  • ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม  แพทยสภา
  • ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์การแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตรรังสีวินิจฉัย รพ.ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน เวลา คลินิก
วันจันทร์ 08.00 – 16.00 รังสีวิทยา

 


 

นัดหมายแพทย์