ปิยรัชต์ สันตะรัตติวงศ์

Undefined
ตำแหน่ง: 
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ: 
กุมารเวชศาสตร์ – โรคติดเชื้อ

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม กุมารเวชศาสตร์ แพทยสภา สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
  • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน เวลา คลินิก
วันจันทร์ 11.00 – 13.00 อายุรกรรมทั่วไป
วันอังคาร 13.00 – 15.00 เอชไอวี (อายุรภูมิคุ้มกัน)
วันพุธ 13.00 – 15.00 เอชไอวี (อายุรภูมิคุ้มกัน)
วันพฤหัสบดี 13.00 – 15.00 วัณโรค (โรคปอด)

นัดหมายแพทย์