ประไพ ชุณหคล้าย

Undefined
ตำแหน่ง: 
ทันตแพทย์ ชำนาญการพิเศษ
ความเชี่ยวชาญ: 
ทันตกรรม - ทันตกรรมเด็ก

ประวัติการศึกษา

  • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ประกาศนียบัตรชั้นสูง ทันตกรรมเด็ก
  • ประกาศนียบัตร ทันตกรรมทั่วไป

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน เวลา คลินิก
วันจันทร์ 08.00 – 12.00, 13.00 - 14.00 ทันตกรรม
วันอังคาร 08.00 – 12.00, 13.00 - 14.00 ทันตกรรม
วันพุธ 08.00 – 12.00, 13.00 - 14.00 ทันตกรรม
วันพฤหัสบดี 08.00 – 12.00, 13.00 - 14.00 ทันตกรรม
วันศุกร์ 08.00 – 12.00, 13.00 - 14.00 ทันตกรรม

นัดหมายแพทย์