ประวิทย์ เจตนชัย

Undefined
ตำแหน่ง: 
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
ความเชี่ยวชาญ: 
กุมารเวชศาสตร์ – โรคติดเชื้อ

ประวัติการศึกษา

  • ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม  แพทยสภา
  • ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  กุมาร
  • เวชศาสตร์โรคระบบการหายใจ  แพทยสภา
  • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  กุมารเวชศาสตร์  แพทยสภา

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน เวลา คลินิก
วันจันทร์ 08.00 – 12.00 โรคภูมิแพ้
วันอังคาร 08.00 – 12.00 โรคภูมิแพ้
วันพุธ 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.00 อายุรกรรมทั่วไป(เข้า)
โรคทางเดินหายใจ(บ่าย)
วันพฤหัสบดี 08.00 – 12.00 อายุรกรรมทั่วไป
วันศุกร์ 08.00 – 12.00 อายุรกรรมทั่วไป

นัดหมายแพทย์