บุญสินธพ์ อัศวชุติธำรง

Undefined
ตำแหน่ง: 
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
ความเชี่ยวชาญ: 
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

ประวัติการศึกษา

  • ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม แพทยสภา
  • ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์  แพทยสภา

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน เวลา คลินิก
วันจันทร์ 08.00 – 12.00 ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
วันอังคาร 08.00 – 12.00 ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
วันพุธ 08.00 – 12.00 ออกตรวจ OPD
(ศัลยกรรมกระดูกและข้อ)
วันพฤหัสบดี 08.00 – 12.00 ออกตรวจ OPD
(ศัลยกรรมกระดูกและข้อ)
วันศุกร์ 08.00 – 12.00 ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

นัดหมายแพทย์