ณัฐสุชา หวังถิรอำนวย

Undefined
ตำแหน่ง: 
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ: 
จักษุวิทยา

ประวัติการศึกษา

  • ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม แพทยสภา
  • ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน เวลา คลินิก
วันจันทร์ 08.00 – 12.00 จักษุวิทยา
วันอังคาร 08.00 – 12.00 จักษุวิทยา
วันพุธ 09.00 – 12.00 กล้ามเนื้อตา
วันศุกร์ 09.00 – 12.00 กล้ามเนื้อตา

นัดหมายแพทย์