ณัฐพงศ์ เลปนานนท์

Undefined
ตำแหน่ง: 
นายแพทย์ชำนาญการ
ความเชี่ยวชาญ: 
วิสัญญีวิทยา

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล
  • วุฒิบัตร วิสัญญีวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล
  • Alberta Children’s Hospital University of Calgary, Canada

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน เวลา คลินิก
วันจันทร์ 08.00 – 12.00 วิสัญญีวิทยา
วันอังคาร 08.00 – 12.00 วิสัญญีวิทยา
วันพุธ 08.00 – 12.00 วิสัญญีวิทยา
วันพฤหัสบดี 08.00 – 12.00 วิสัญญีวิทยา
วันศุกร์ 08.00 – 12.00 วิสัญญีวิทยา

นัดหมายแพทย์