ณรงค์ นิธิปัญญา

Undefined
ตำแหน่ง: 
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
ความเชี่ยวชาญ: 
รังสีวินิจฉัย

ประวัติการศึกษา

  • ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม  แพทยสภา
  • ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • วุฒิบัตรรังสีวินิจฉัย คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน เวลา คลินิก
วันจันทร์ 08.00 – 16.00 รังสีวิทยา
วันอังคาร 08.00 – 16.00 รังสีวิทยา
วันพุธ 08.00 – 16.00 รังสีวิทยา
วันพฤหัสบดี 08.00 – 16.00 รังสีวิทยา
วันศุกร์ 08.00 – 16.00 รังสีวิทยา

นัดหมายแพทย์