ชูเกียรติ เกียรติขจรกุล

Undefined
ตำแหน่ง: 
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ: 
กุมารเวชศาสตร์ - โรคไต

ประวัติการศึกษา

  • แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • วุฒิบัตร กุมารเวชศาสตร์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
  • วุฒิบัติ กุมารเวชศาสตร์โรคไต โรงพยาบาลพระมงกุฎ

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน เวลา คลินิก
วันอังคาร 08.00 – 12.00 โรคไต
วันพฤหัสบดี 08.00 – 12.00 อายุรกรรมทั่วไป

นัดหมายแพทย์