จุฬาลักษณ์ คุปตานนท์

Undefined
ตำแหน่ง: 
นายแพทย์ปฏิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ: 
กุมารเวชศาสตร์ – โรคทางพันธุกรรม

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรพันธุศาสตร์ Tulane University, USA
  • วุฒิบัตรกุมารเวศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  
  • หนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  เวชศาสตร์ครอบครัว   แพทยสภา
  • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  กุมารเวชศาสตร์    แพทยสภา

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน เวลา คลินิก
วันจันทร์ 08.00 – 12.00 อายุรกรรมทั่วไป
วันอังคาร 08.00 – 12.00 โรคทางพันธุกรรม
วันพุธ 08.00 – 12.00 อายุรกรรมทั่วไป
วันพฤหัสบดี 13.00 - 16.00 อายุรกรรม
วันศุกร์ 08.00 – 12.00 อายุรกรรมทั่วไป

นัดหมายแพทย์