จิตนาถ ตันติศิริวิทย์

Undefined
ตำแหน่ง: 
นายแพทย์ปฏิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ: 
รังสีวินิจฉัย

ประวัติการศึกษา

  • แพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตรรังสีวินิจฉัย แพทย์สภา

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน เวลา คลินิก
วันจันทร์ 08.00 – 16.00 รังสีวิทยา
วันอังคาร 08.00 – 16.00 รังสีวิทยา
วันพุธ 08.00 – 16.00 รังสีวิทยา
วันพฤหัสบดี 08.00 – 16.00 รังสีวิทยา
วันศุกร์ 08.00 – 16.00 รังสีวิทยา

 


 

นัดหมายแพทย์