ขวัญใจ วงศกิตติรักษ์

Undefined
ตำแหน่ง: 
นายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
ความเชี่ยวชาญ: 
จักษุวิทยา

ประวัติการศึกษา

  • แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาจักษุวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน เวลา คลินิก
วันจันทร์ 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.00 จักษุ(เช้า) วัดสายตาประกอบแว่น(บ่าย)

 


 

นัดหมายแพทย์