กันย์ พงษ์สามารถ (Dr.Gun Phongsamart)

Thai
ตำแหน่ง: 
นายแพทย์ชำนาญการ
ความเชี่ยวชาญ: 
กุมารเวชศาสตร์ – โรคภูมิแพ้ และ อิมมูโนวิทยา

Specialty: Pediatrics – Allergies and Immunology

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์ และอนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้-ภูมิคุ้มกันวิทยา (แพทยสภา)
  • หนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  เวชศาสตร์ครอบครัว  แพทยสภา
  • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  กุมารเวชศาสตร์    วิทยาลัยแพทยศาสตร์ พระมงกุฏเกล้า กองทัพบก
  • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  โรคภูมิแพ้และอินมูโนวิทยา  แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
  • Certificate in Pediatric Rhenmatulogy (University of British Columbia)

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน เวลา คลินิก
วันจันทร์ 13.00 – 16.00 โรคภูมิแพ้
วันอังคาร 13.00 – 16.00 โรคภูมิแพ้
วันศุกร์ 13.00 – 16.00 อายุรกรรมทั่วไป

นัดหมายแพทย์