ตารางแพทย์ออกตรวจ

 แพทย์ที่ขีดเส้นใต้ชื่อ เป็นแพทย์ที่จะช่วยบริหารจัดการทีมแพทย์ที่ตรวจในช่วงเวลานั้นๆ

................................................................................................................................................................................................................................

Undefined