แนะวิธีใส่หน้ากากอนามัย ป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5

รศ. คลินิก นพ.สรศักดิ์ โล่ห์จินดารัตน์

รองผู้อำนวยการและหัวหน้าหน่วยระบบหายใจและไอซียู

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

แนะนำวิธีใส่หน้ากากอนามัยป้องกันุ่นละออง PM 2.5

YOUTUBE : แพทย์แนะวิธีใส่หน้ากากอนามัย ป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5

Undefined

แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการจัดทำคู่มือบริการประชาชน

ศูนย์พัฒนาคุณภาพ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ได้จัดทำคู่มือและข้อตกลงการให้บริการประชาชน เรียบร้อยแล้ว ได้จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจต่อคู่มือประชาชน สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ลิงค์ แบบสำรวจความพึงพอใจ 

Undefined

วันหยุดเทศกาลปีใหม่ 62

ในเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ วันที่ 1 มกราคม 2561 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เปิดให้บริการเฉพาะ คลินิกฉุกเฉินเท่านั้น สอบถามเพิ่มเติมโทร 1415 สายตรงโรงพยาบาลเด็ก

Undefined

บริการ

VDO

ประชาสัมพันธ์

Infographic

Infographic | ของขวัญให้เด็กเรื่องเล็ก ๆ ที่ควรใส่ใจ  Infographic | อันตรายไหม ถ้าลูกนอนกรน