คลินิกโรคปอด

Undefined

คลินิกโรคปอด

ศูนย์โรค ปอด
บริการตรวจ วันพฤหัสบดี
เวลา 13.00 – 16.00 น.
แพทย์ประจำศูนย์

พญ.ปิยรัชต์ สันตะรัติวงศ์

พญ.ประอร สุประดิษฐ ณ อยุธยา

พญ.พักต์เพ็ญ สิริคุตต์

บริการและการรักษา
คลินิกโรคปอด ให้บริการตรวจวินิจฉัยวัณโรคในเด็ก ดังนี้

  • ตรวจวินิจฉัยและ รักษาโรคติดเชื้อวัณโรคในเด็กที่อวัยวะต่างๆ ได้แก่ ปอด ต่อมน้ำเหลือง สมอง กระดูก เป็นต้น
  • ตรวจวันิจฉัยและป้องกันการติดเชื้อวัณโรคในเด็กที่สัมผัสผู้ป่วยวัณโรค

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์ 1415 ต่อ 2316