คลินิกภูมิคุ้มกัน

Undefined

 

คลินิกภูมิคุ้มกัน

ศูนย์โรค ภูมิคุ้มกัน
บริการตรวจ วันอังคาร และ วันพุธ
เวลา 13.00 – 16.00 น.
โทรศัพท์ : 1415 ต่อ 2316
หมายเหตุ : ทุกวันพุธ เวลา 12.00 - 16.00 น. คลินิกภูมิคุ้มกัน จำเป็นต้องย้ายไปตรวจที่
ห้องตรวจอายุรกรรมชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี( ห้องตรวจเบอร์ 12 - 18) 
เป็นการชั่วคราว จนกว่าการปรับปรุงคลินิกเฉพาะโรค ชั้น 5 จะแล้วเสร็จ 
จึงย้ายกลับมาตรวจที่เดิม
 
แพทย์ประจำศูนย์
  • พญ.ปิยรัชต์ สันตะรัตติวงศ์
  • พญ.วารุณี พรรณพานิช วานเดอพิท
  • พญ.ประอร สุประดิษฐ ณ อยุธยา
  • พญ.พักต์เพ็ญ สิริคุตต์
  • นพ.กิตติชัย มูลวิริยะกิจ

บริการและการรักษา

ให้บริการตรวจรักษาและรับ - ส่งต่อผู้ป่วยที่มีปัญหาภูมิคุ้มกัน

ขั้นตอนการเข้ารับบริการ

  • ผู้ป่วยใหม่

1. ติดต่อขอรับบริการหรือแสดงใบส่งตัวที่ หน่วยคัดกรอง ชั้น 1 อาคารสยามบรมราชกุมารี
2. ทำบัตรและเวชระเบียนผู้ป่วย ที่เคาน์เตอร์เวชระเบียน
3. ตรวจสอบสิทธิการรักษาที่ เคาน์เตอร์ตรวจสอบสิทธิ์
4. เข้าตรวจที่ ห้องตรวจอายุรกรรมทั่วไป ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี หรือคลินิกอื่นๆตามอาการของโรค
5. งานอายุรกรรมหรือคลินิกอื่นๆ  ส่งต่อ หรือ นัดหมายเข้าคลินิกภูมิคุ้มกัน

 

  • ผู้ป่วยเก่า ที่มีนัด / มาไม่ตรงนัด

1. ยื่นบัตรประจำตัวผู้ป่วย  ใบนัด และใบส่งตัวที่ ที่ หน่วยคัดกรอง ชั้น 1 อาคารสยามบรมราชกุมารี
2. ยื่นบัตรประจำตัวผู้ป่วย  ใบนัด ที่เคาน์เตอร์เวชระเบียนเพื่อค้นเวชระเบียน
3. ตรวจสอบสิทธิการรักษาที่ เคาน์เตอร์ตรวจสอบสิทธิ์
4. พบเจ้าหน้าที่คลินิกภูมิคุ้มกัน ที่ ห้อง 315  ชั้น3 อาคารสยามบรมราชกุมารี เพื่อรับบัตรคิว   วัดส่วนสูง ชั่งน้ำหนัก วัดไข้  และ/หรือเจาะเลือด ได้ตั้งแต่เวลา 8.00 น.
5 .พบแพทย์เพื่อตรวจรักษา เวลา 13.00 – 16.00 น.