ขอเชิญผู้สนใจร่วมส่งสื่อวีดีทัศน์ “การออกกำลังกาย เพื่อสนับสนุนการเคลื่อนไหวร่างกาย”

Undefined

ขออนุมัติทำลายเวชระเบียนผู้ป่วยใน ปี 2544 - 2552

จะมีการทำลายเวชระเบียนผู้ป่วยใน ระหว่างปี 2544 - 2552 หากท่านใดต้องการเก็บเวชระเบียนไว้ กรุณาติดต่อที่ "งานเวชระเบียน" ชั้น 6 อาคารสยามบรมราชกุมารี ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2558

Undefined

"ที่ตัดเม็ดยา" นวัตกรรมที่จะช่วยอำนวยความสะดวก ให้กับผู้ปกครอง ได้ให้ยากับผู้ป่วยเด็กได้อย่างเหมาะสม

"ที่ตัดเม็ดยา" นวัตกรรมที่จะช่วยอำนวยความสะดวก ให้กับผู้ปกครอง ได้ให้ยากับผู้ป่วยเด็กได้อย่างเหมาะสม สอบถามเพิ่มเติมโทร.1415 สายตรงโรงพยาบาลเด็ก

Undefined

ประชาสัมพันธ์

Right Menu

วีดีโอ

การดูแลสุขภาพเด็ก

คู่มือเลี้ยงลูกสำหรับคุณแม่มือใหม่
ท้องผูกในเด็ก

บทความวิชาการ

การวินิจฉัยและแนวทางการช่วยเหลือออทิซึม
การกระตุ้นพัฒนาการในระยะเริ่มแรก

ตารางกิจกรรม

  • 31 ธ.ค. 2557 - 1 ม.ค. 2558
    คลินิกพิเศษนอกเวลา งดให้บริการ เปิดให้บริการเฉพาะแผนกฉุกเฉินเท่านั้น สอบถามเพิ่มเติม โทร.1415 ตลอด 24 ชั่วโมง
  • 2 - 4 ม.ค. 2558
    2 - 4 ม.ค. 2558 เปิดให้บริการ คลินิกพิเศษ (นอกเวลาราชการ)สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 1415 (สายด่วนโรงพยาบาลเด็ก) ตลอด 24 ชั่วโมง