การดูแลสุขภาพเด็ก

คู่มือเลี้ยงลูกสำหรับคุณแม่มือใหม่
ท้องผูกในเด็ก

อบรมระยะสั้น กุมารเวชศาสตร์ QSNICH Annual Pediatric Update 2017

การอบรมระยะสั้น กุมารเวชศาสตร์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
QSNICH Annual PediatricUpdate 2017 : Better Child Care for Better Child Health
วันที่ 2 – 4 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม 1-3 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สอบถามข้อมูลการลงทะเบียน : คุณนงรัตน์ จันที และ คุณวไลพร เฟื่องสูงเนิน
กลุ่มภารกิจวิชาการ ชั้น 11 อาคารสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 
โทร. 1415 ต่อ 5113, 5120

Undefined

จัดการอบรมหลักสูตร "การป้องกันเเละระงับอัคคีภัยเบื้องต้น"

วันที่22 มิถุนายน 2560 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จัดการอบรมหลักสูตร "การป้องกันเเละระงับอัคคีภัยเบื้องต้น" ซึ่งในช่วงเช้าเป็นการอบรมภาคทฤษฎี โดย จ.ส.ต.ทองปอนด์ ลัดหนองขี คุณฉัตรชัย อ่อนกลั่น พนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน สถานีดับเพลิงบางกะปิ
ณ ห้องประชุมสยาม 1 ชั้น 7 อาคารสยามบรมราชกุมารี

ในช่วงบ่ายจะมีการฝึกปฏิบัติการใช้ถังดับเพลิงเเต่ละประเภท เเละวิธีการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง โดยวิทยากรจาก บริษัท อิมพีเรียล จำกัด ทั้งนี้บุคลากรของสถาบันฯ ให้ความสนใจเข้าร่วมการอบรมเป็นจำนวนมาก

Undefined

จัดประชุมวิชาการกุมารเวชศาสตร์ "สุขภาพเด็กแห่งชาติ" ครั้งที่ 18 Empowering Children's Well-being:A key to Prosperous Society

วันนี้ (21 มิ.ย.60) สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ จัดประชุมวิชาการกุมารเวชศาสตร์ "สุขภาพเด็กแห่งชาติ" ครั้งที่ 18 Empowering Children's Well-being:A key to Prosperous Society โดยนายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองอธิบดี กรมการแพทย์ประธานในพิธี เปิด
นายแพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลลูน ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ

Undefined

ประชาสัมพันธ์

  • 10 มีนาคม 2560
    "ให้โอกาสรัก ให้โอกาสชีวิต" (Give Love a Chance, Give Life a Chance) ร่วมมอบโอกาสแก่ผู้ป่วยเด็กให้คืนสู่อ้อมกอดครอบครัว กับ กองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี เพื่อพัฒนาสถาบันฯ ให้พร้อมเป็นหลักของประเทศในการดูแลทารกและเด็กพิการแต่กำเนิดรวมทั้งทารกคลอดก่อนกำหนด ครบวงจร
  • 7 มิถุนายน 2560
    #ให้โอกาสรักให้โอกาสชีวิต (little gift)ผู้ป่วยเด็ก(new baby)คืนกลับสู่อ้อมอกครอบครัวได้ ให้โอกาสครอบครัวได้รักลูก กอดลูก #ให้โอกาสชีวิตน้อย..กลับสู่สังคม.. ...(handholding)ร่วมบริจาคผ่านโทรศัพท์มือถือ..เพียงพิมพ์ .. *948*1415*100#กดโทรออก(เท่ากับบริจาค100บาท)
  • 27 June 2017
    การอบรมระยะสั้น กุมารเวชศาสตร์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี QSNICH Annual PediatricUpdate 2017 : Better Child Care for Better Child Health วันที่ 2 – 4 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม 1-3 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

Mockup Project banner