PM 2.5 ฝุ่นร้ายอันตรายต่อเด็ก

กรมการแพทย์ โดยสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี  ชี้ระดับฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ที่เพิ่มสูงขึ้น  ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเด็ก โดยเฉพาะเด็กเล็ก ที่มีอายุต่ำกว่า 5 ปี ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงที่อาจจะได้รับผลกระทบมากเป็นพิเศษ

Undefined

ซนแบบไหน…เข้าข่ายสมาธิสั้น

กรมการแพทย์ โดยสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี แนะผู้ปกครอง สังเกตลูกน้อย หากพบอาการขาดสมาธิ ไม่สามารถจดจ่อกับสิ่งที่ทำ ซุกซนมากกว่าเด็กปกติ พูดจาไม่หยุด และหุนหัน พลันแล่น อาจเข้าข่ายโรคสมาธิสั้น ควรรีบพบแพทย์เพื่อทำการรักษาอย่างถูกวิธี

Undefined

เดือนยุติความรุนแรงต่อเด็กและครอบครัว

 

 

เดือนยุติความรุนแรงต่อเด็กและครอบครัว

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ แนะความรุนแรงต่อเด็กและสตรีเป็นปัญหาที่สำคัญ ควรได้รับการดูแลแก้ไข
และรณรงค์ให้เกิดความตระหนักมากขึ้น

Thai

กรมการแพทย์ชวนผู้ปกครอง ทำความรู้จักและป้องกัน “ โรค มือ เท้า ปาก ”

              กรมการแพทย์ชวนผู้ปกครอง ทำความรู้จักและป้องกัน “โรค มือ เท้า ปาก ”

กรมการแพทย์ โดยสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เป็นห่วงสุขภาพเด็กเล็ก แนะผู้ปกครองดูแลสุขอนามัยของเด็ก หมั่นสอนเด็กล้างมือบ่อยๆ หากไม่จำเป็นไม่ควรพาไปในสถานที่แออัด ส่วนใหญ่เป็นโรคที่มีอาการไม่รุนแรง สามารถหายได้เอง และยังไม่มีวัคซีนป้องกัน หรือยารักษาเฉพาะ ใช้วิธีรักษาแบบประคับประคอง สามารถให้เด็กทานของเย็นเพื่อป้องกันการขาดน้ำได้ เช่น โยเกิร์ต หรือหากพบเด็กซึม หรือมีไข้สูงติดต่อกัน 3 วัน ควรรีบมาพบแพทย์

Thai

แนะปลายฝนต้นหนาว RSV ระบาด ผู้ปกครองควรดูแลลูกอย่างใกล้ชิด

กรมการแพทย์แนะปลายฝนต้นหนาว RSV ระบาด ผู้ปกครองควรดูแลลูกอย่างใกล้ชิด

  กรมการแพทย์ โดยสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ขอให้ผู้ปกครองเฝ้าระวังบุตรหลานของท่าน ในช่วงปลายฝนต้นหนาวนี้เป็นฤดูกาลระบาดของเชื้อไวรัส RSV  ผู้ปกครองควรหมั่นสังเกตอาการทางระบบทางเดินหายใจของลูกหลานอย่างใกล้ชิดและหมั่นดูแลรักษาความสะอาดอยู่เสมอ 

Thai

ประชาสัมพันธ์

กิจกรรม

  • 31 ธันวาคม 2560 - 2 มกราคม 2561
    วันหยุดเทศการปีใหม่ เปิดให้บริการเฉพาะห้องฉุกเฉิน
  • 13 ตุลาคม 2560
    วันหยุด วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอลุยเดช (รัชกาลที่ 9)
  • 19 สิงหาคม 2560
    รวมพลังสร้างสังคมนมแม่ให้ยั่งยืน สัปดาห์นมแม่โลก 2560