โครงการสุขภาพ วัยทำงาน ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข กิจกรรม "บำบัดชีวิต พิชิตโรค" มณีเวช ศาสตร์แห่งความสมดุลของร่างกาย

วันที่20 ตุลาคม 2560 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีทุกท่าน จัดโครงการสุขภาพ วัยทำงาน ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข กิจกรรม "บำบัดชีวิต พิชิตโรค" มณีเวช ศาสตร์แห่งความสมดุลของร่างกาย โดยมี รศ.นพ.สรศักดิ์ โล่ห์จินดารัตน์ รองผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เป็นประธานในพิธีเปิด วิทยากรโดย นา่ยแพทย์นภดล นิงสานนท์ ณ ห้องประชุมอาคารสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ชั้น 13

Undefined

"วันพยาบาลแห่งชาติ"

วันนี้ (20 ตุลาคม 2560) สถาบันสุขภาพเด็กชาติมหาราชินี จัดงาน "วันพยาบาลแห่งชาติ" โดยมี คุณสุเนตรา เเก้ววิเชียร รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล เป็นผู้กล่าวรายงาน เเละได้รับเกียรติจากรศ.นพ.สรศักดิ์ โล่ห์จินดารัตน์ รองผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เป็นประธานในพิธี ณ อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 2

Undefined

โครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

วันที่19 ตุลาคม 2560 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ร่วมจัดกิจกรรมตามโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมี นายแพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติราชินี คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมปลูกต้นหมาก ณ ลานหน้าหอพักพยาบาล สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

Undefined

จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การดูแลบริหารจัดการเบาหวานชนิดที่1 เบื้องต้นด้วยตนด้วย ครั้งที่2 Basic Type 1 Diabetes

วันที่19 ตุลาคม 2560 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การดูแลบริหารจัดการเบาหวานชนิดที่1 เบื้องต้นด้วยตนด้วย ครั้งที่2 Basic Type 1 Diabetes โดยมี แพทย์หญิงช่อแก้ว คงการค้า เป็นประธานในการประชุม
ณ ห้องประชุมชั้น 13 อาคารสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

Undefined

จัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล ครบ1ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันที่ 12 ตุลาคม 2560 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล ครบ1ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมี รศ.นพ.สรศักดิ์ โล่ห์จินดารัตน์ รองผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งได้รับเกียรติจากศ.พญ.สุจิตรา นิมมานิตย์ ศ.พญ.ศิราภรณ์ สวัสดิวร อดีตผู้อำนวยการ และผู้บริหารเจ้าหน้าที่สถาบันสุขภาพเด็กฯ เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมสยาม1-3 ชั้น 7 อาคารสยามบรมราชกุมารี

Undefined

ทีมแพทย์กุมารเวชศาสตร์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีตรวจสุขภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

วันที่3 ตุลาคม 2560 ทีมแพทย์กุมารเวชศาสตร์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี โดยมีนายแพทย์วิบูลย์ กาญจนพัฒนกุล รองผู้อำนวยการพัฒนาระบบสุขภาพ นพ. ชัยสิทธิ์ แสงทวีสิน พญ. นพรัตน์ ประชาสิทธิศักดิ์ พญ. กัญฑิมาศ สิทธิกูล ตรวจสุขภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

Undefined

วันหยุดราชการ เดือนตุลาคม 2560

เนื่องจากรัฐบาลประกาศให้เดือนตุลาคม 2560 มีวันหยุดดังต่อไปนี้

- วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2560 : วันครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต
  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

- วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2560 : วันปิยะมหาราช

- วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 : พระราชพิธิถวายพระเพลิงพระบรมศพ
  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอลุยเดช

โดยสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เปิดให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉิน และคลินิกอายุรกรรมทั่วไป (นอกเวลาราชการ) ในวันและเวลาดังกล่าว

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 1415 (สายตรงโรงพยาบาลเด็ก)

Undefined

วันหยุด วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอลุยเดช (รัชกาลที่ 9)

เนื่องในวันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2560 เป็นวันที่รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอลุยเดช (รัชกาลที่ 9) สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เปิดให้บริการผู้ป่วยที่ แผนกฉุกเฉิน และคลินิกอายุรกรรมทั่วไป (นอกเวลา) คลินิกอื่น ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลง โทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1415 (สายตรงโรงพยาบาลเด็ก)
ตรวจสอบตารางออกตรวจได้ที่นี่

Undefined

ประชาสัมพันธ์

 • 1 - 31 ตุลาคม 2560
  เนื่องจากรัฐบาลประกาศให้เดือนตุลาคม 2560 มีวันหยุดดังต่อไปนี้ - วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2560 : วันครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต   พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช - วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2560 : วันปิยะมหาราช
 • 7 มิถุนายน 2560
  #ให้โอกาสรักให้โอกาสชีวิต (little gift)ผู้ป่วยเด็ก(new baby)คืนกลับสู่อ้อมอกครอบครัวได้ ให้โอกาสครอบครัวได้รักลูก กอดลูก #ให้โอกาสชีวิตน้อย..กลับสู่สังคม.. ...(handholding)ร่วมบริจาคผ่านโทรศัพท์มือถือ..เพียงพิมพ์ .. *948*1415*100#กดโทรออก(เท่ากับบริจาค100บาท)
 • 21 กันยายน 2560
  เชิญชวนร่วมกิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัลทัศนศึกษา ตามรอยพ่อหลวง เพราะพันธ์เมล็ดพลังงาน ณ จังหวัดเพชรบุรี ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560  โดยสามารถตอบคำถามผ่าน 2 ช่องทาง ดังนี้

กิจกรรม

 • 13 ตุลาคม 2560
  วันหยุด วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอลุยเดช (รัชกาลที่ 9)
 • 19 สิงหาคม 2560
  รวมพลังสร้างสังคมนมแม่ให้ยั่งยืน สัปดาห์นมแม่โลก 2560
 • 9 สิงหาคม 2560
  กำหนดการวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี