THAI

รวมพลังสร้างสังคมนมแม่ให้ยั่งยืน สัปดาห์นมแม่โลก 2560

กำหนดการ
รวมพลังสร้างสังคมนมแม่ให้ยั่งยืน สัปดาห์นมแม่โลก 2560
วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 - 16.00 น.
ณ บริเวณลานโปรโมชั่น ชั้น 7 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาแกรนด์ พระราม 9

Undefined

รุ่งอรุณเบิกฟ้า2560

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ขอเรียนเชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง และอาหารคาวหวาน เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ "รุ่งอรุณ เบิกฟ้า ๒๕๖๐" ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๖.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. บริเวณ ลานชั้น ๑  หน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษามหาราชินี

Undefined

กิจกรรมวันรณรงค์ยุติความรุนแรงในเด็ก ในหัวข้อ เลี้ยงลูกอย่างไรไม่ให้ "น็อต" หลุด

เมื่อวันที่  25 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา ทางสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี  ได้จัดกิจกรรมวันรณรงค์ยุติความรุนแรงในเด็ก ในหัวข้อ เลี้ยงลูกอย่างไรไม่ให้ "น็อต" หลุด โดยมี ผศ.พญ.ปราณี  เมืองน้อย เป็นผู้ให้ความรู้  และได้รับเกียรติจากนายเเพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน  ณ ห้องตรวจอายุรกรรม ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี.

Undefined

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การบริบาลรักษาเบาหวาน ชนิดที่ 1 ในเด็กและวัยรุ่น ครั้งที่1

เมื่อวันที่  25 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา ทางสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมาหาราชินี  ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การบริบาลรักษาเบาหวาน ชนิดที่  1 ในเด็กเเละวัยรุ่น ครั้งที่ 1 เรื่อง Basic Type 1 Diabetes in Children and Adolescents : Essential Skills and Managerment โดยมีแพทย์หญิง ช่อเเก้ว  คงการค้า เป็นผู้บรรยาย  โดยได้รับเกียรติจากนายเเพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน ณ ห้องประชุมสถาบัน ชั้น 13 อาคารสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี.

Undefined