epilepsy

คลินิกให้คำปรึกษาการใช้สารสกัดจากน้ำมันกัญชา

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เปิดคลินิกให้คำปรึกษาสารสกัดจากน้ำมันกัญชา ในเด็กโรคลมชัก ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 08.00 - 12.00 น. ที่หน่วยประสาทวิทยา อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 3 เริ่มวันที่ 14 สิงหาคม 2562

Undefined