โรงพยาบาล

กิจกรรมวันรณรงค์ยุติความรุนแรงในเด็ก ในหัวข้อ เลี้ยงลูกอย่างไรไม่ให้ "น็อต" หลุด

เมื่อวันที่  25 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา ทางสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี  ได้จัดกิจกรรมวันรณรงค์ยุติความรุนแรงในเด็ก ในหัวข้อ เลี้ยงลูกอย่างไรไม่ให้ "น็อต" หลุด โดยมี ผศ.พญ.ปราณี  เมืองน้อย เป็นผู้ให้ความรู้  และได้รับเกียรติจากนายเเพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน  ณ ห้องตรวจอายุรกรรม ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี.

Undefined

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การบริบาลรักษาเบาหวาน ชนิดที่ 1 ในเด็กและวัยรุ่น ครั้งที่1

เมื่อวันที่  25 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา ทางสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมาหาราชินี  ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การบริบาลรักษาเบาหวาน ชนิดที่  1 ในเด็กเเละวัยรุ่น ครั้งที่ 1 เรื่อง Basic Type 1 Diabetes in Children and Adolescents : Essential Skills and Managerment โดยมีแพทย์หญิง ช่อเเก้ว  คงการค้า เป็นผู้บรรยาย  โดยได้รับเกียรติจากนายเเพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน ณ ห้องประชุมสถาบัน ชั้น 13 อาคารสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี.

Undefined

ผู้อำนวยการปลูกต้นไม้ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อวันที่  25 พฤศจิกายน  2559 ที่ผ่านมา ทางสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีได้ดำเนินการจัดกิจกรรม   "รักษ์สิ่งเเวดล้อม"  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  โดยได้รับเกียรติจากนายเเพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีให้เกียรติมาปลูกต้นกระจงด่างหรือต้นแผ่บารมี ร่วมกับบุคลากรของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี  ณ บริเวณด้านหน้าอาคารสยามบรมราชกุมารี.

Undefined

การพัฒนาส่งต่อเด็กที่มีปัญหาด้านพัฒนาการอย่าวครบวงจร

เมื่อวันที่  21 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา ทางสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมาหาราชินี  ได้จัดการประชุมโรงพยาบาลเครือข่าย งานพัฒนาส่งต่อเด็กที่มีปัญหาด้านพัฒนาการอย่างครบวงจร  โดยมีแพทย์หญิง อดิศร์สุดา เฟื่องฟู  เป็นผู้บรรยาย โดยได้รับเกียรติจากนายเเพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน ณ ห้องประชุมสถาบัน ชั้น  11 อาคารสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี.

Undefined

คลินิกดูแลสุขภาพต่อเนื่อง ชวนคุณแม่ที่มีกำหนดคลอดระหว่าง 15 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2560 สมัครร่วมโครงการ เลี้ยงลูก เก่งดี มีสุข ปรึกษาปัญหาเมื่อลูกเจ็บป่วย โดยแพทย์ประจำตัว จนลูกอายุ 2 - 3 ปี

เชิญชวนคุณแม่ร่วมโครงการดูแลสุขภาพเด็กอย่างต่อเนื่อง

การช่วยกันพัฒนาส่งเสริมเด็กให้เติบโตอย่างเต็มศักยภาพทั้งทางด้าน กาย อารมณ์ และจิตใน ให้อยู่ในครอบครัวที่อบอุ่นมีความเข้าใจซึ่งกันและกัน เพื่อจะได้เด็กที่เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพเพื่อประเทศชาติที่มีคุณภาพต่อไป จึงเป็นสิ่งสำคัญนอกเหนือไปจากการให้การรักษาพยาบาลในโรคต่าง ๆ

Undefined