#เสริมพัฒนาการให้แก่เด็กด้วยการเล่านิทาน #นิทาน #สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

เสริมพัฒนาการให้แก่เด็กด้วยการเล่านิทาน

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี แนะพ่อแม่ผู้ปกครองเสริมพัฒนาการให้แก่เด็กด้วยการเล่านิทาน ซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายและทำได้ทุกวัน ผลดีที่เกิดขึ้นช่วยทำให้เด็กมีพัฒนาการที่สมบูรณ์รอบด้าน และเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ปกครอง ทักษะการเข้าสังคมและมีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

Thai