สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

เมืองสุขภาพดีวิถีไทย

วันที่16 กุมภาพันธ์ 2560 นพ.ธีรพล โตพันธานนท์ อธิบดีกรมการแพทย์ มอบเงินที่ได้รับบริจาคมาจากจิตอาสาและประชาชนที่มาร่วมงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม โดยมีนายแพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รับมอบในนามมูลนิธิโรงพพยาบาลเด็ก เพื่อช่วยเหลือเด็กป่วย ในงาน "เมืองสุขภาพดีวิถีไทย" ที่ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ข้างทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ

Undefined

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ได้รับโล่ตราสัญลักษณ์ ระดับที่ 1

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
ได้รับโล่ตราสัญลักษณ์ ระดับที่ 1 ประเภทโรงพยาบาล "โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร ปีที่ 5" MEA Energy Saving Building 2016 ณ คิงพาวเวอร์ กรุงเทพฯ

Undefined

"โครงการพัฒนาศิลปะการสื่อสาร เพื่อส่งเสริมคุณค่าในงานและจิตวิญญาณการเเพทย์ "

วันนี้ (10 กุมภาพันธ์ 2560) สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จัดอบรม "โครงการพัฒนาศิลปะการสื่อสาร เพื่อส่งเสริมคุณค่าในงานและจิตวิญญาณการเเพทย์ " ให้แก่บุคลากรของสถาบันฯ โดยมี รศ.นพ.ชัชวาลย์ ศิลปกิจ ผู้อำนวยการศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมชั้น 13 อาคารสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

Undefined

" ผู้บริหารพบชาวสถาบัน ครั้งที่ 1"

วันที่9 กุมภาพันธ์ 2560 สถาบันสุขภาพเด็กเเห่งชาติมหาราชินี จัดการประชุม " ผู้บริหารพบชาวสถาบัน ครั้งที่ 1" โดยมี นายเเพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการสถาบันฯ รศ.คลินิก นพ.สรศักดิ์ โล่จินดารัตน์ รองผู้อำนวยการด้านวิชาการเเละการเเพทย์ คุณสุเนตรา เเก้ววิเชียร รักษาการรองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล และคุณชุติมา พูลลาภ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมจักรพันธุ์ ชั้น7 อาคารสยามบรมราชกุมารี

Undefined

"IT พบองค์กร"

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ (IT) ของ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ได้จัดงาน ."IT พบองค์กร" โดยมี นายเเพทย์ชัยสิทธิ์ เเสงทวีสิน ที่ปรึกษากลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานการจัดงาน ณ ห้องประชุมจักรพันธุ์ ชั้น 7 อาคารสยามบรมราชกุมารี

Undefined

จัดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการและพฤติกรรม รุ่นที่4 ประจำปี 2560

วันนี้ (1 กุมภาพันธ์ 2560) ทางสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จัดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการและพฤติกรรม รุ่นที่4 ประจำปี 2560 โดยมีคุณสมจิต ศิริสุข หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก นายแพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ ห้องประชุมสถาบันสุขภาพเด็กฯ ชั้น 12 อาคารสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

Undefined