#กรมการแพทย์ #สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี #โรคCOVID19 #หลอดเลือดอักเสบในเด็ก

โรค COVID – 19 กับหลอดเลือดอักเสบในเด็ก

โรค COVID – 19 กับหลอดเลือดอักเสบในเด็ก

กรมการแพทย์ โดยสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ให้ความมั่นใจกับผู้ปกครอง ไม่ต้องวิตกกังวลกับข่าวที่พบมีรายงานการเกิดโรคหลอดเลือดอักเสบ ที่เรียกเบื้องต้นว่า Pediatric Multisystem Inflammatory Syndrome associated with COVID-19 หรือกลุ่มอาการคล้าย Kawasaki ที่อาจจะสัมพันธ์กับการติดเชื้อ COVID – 19 ในเด็ก ที่พบในประเทศทางตะวันตก

Thai