คลินิกภูมิคุ้มกัน

Undefined

 

คลินิกภูมิคุ้มกัน

ศูนย์โรค ภูมิคุ้มกัน
บริการตรวจ
 • วันอังคาร เวลา 08.00-12.00 น.
 • วันพฤหัสบดี เวลา 08.00-12.00 น.
 • สถานที่ ชั้น 12 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชินี
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 1415 ต่อ 61227, 61228 หรือ 02-3545083

(โทรสอบถามได้ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 13.30 – 15.30 น.และวันศุกร์ เวลา 08.30 -12.00 น.)

 • ตารางนัดหมายสำหรับผู้ป่วยใหม่ ต้องผ่านการตรวจจากคลินิกอายุรกรรมเด็กทั่วไปก่อน
แพทย์ประจำศูนย์
 • พญ. ทัศลาภา  แดงสุวรรณ
 • นพ. กันย์  พงษ์สามารถ
 • พญ. พาณิภัค  เต็มบุญนาค
 • พญ. มุกดา   หวังวีรวงศ์

บริการและการรักษา

หน่วยภูมิแพ้ ภูมิคุ้มกันและรูมาติสซั่ม สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ให้บริการตรวจวินิจฉัย  และรักษาโรคที่เกิดจากภาวะ ภูมิแพ้ ภูมิคุ้มกันบกพร่อง รวมถึงโรคต้านตนเอง (โรคกลุ่มรูมาติสซั่ม) ตั้งแต่อายุแรกเกิด จนถึง 15 ปี โดยแพทย์ผู้เชียวชาญ  นอกจากนี้ยังให้บริการตรวจวินิจฉัยหาสาเหตุด้านภูมิแพ้ เช่น

 • การทดสอบทางผิวหนังมากกว่า 12 ชนิด โดยวิธี Skin pick test
 • การทดสอบการทำงานของสมรรถภาพปอด Pulmonary Function Test (PFT)
 • การทดสอบอาการแพ้จากแพทย์และสอนวิธีการใช้ยา ระงับอาการแพ้รุนแรงที่แพทย์มีความเห็นในกลุ่มยา Adrenalin ฉีดเข้ากล้าม
 • การทดสอบ Immunotherapy (IT) โดยแพทย์เฉพาะทาง เป็นต้น

ขั้นตอนการเข้ารับบริการ

 • ผู้ป่วยใหม่

1. ติดต่อขอรับบริการหรือแสดงใบส่งตัวที่ หน่วยคัดกรอง ชั้น 1 อาคารสยามบรมราชกุมารี
2. ทำบัตรและเวชระเบียนผู้ป่วย ที่เคาน์เตอร์เวชระเบียน
3. ตรวจสอบสิทธิการรักษาที่ เคาน์เตอร์ตรวจสอบสิทธิ์
4. เข้าตรวจที่ ห้องตรวจอายุรกรรมทั่วไป ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี หรือคลินิกอื่นๆตามอาการของโรค
5. งานอายุรกรรมหรือคลินิกอื่นๆ  ส่งต่อ หรือ นัดหมายเข้าคลินิกภูมิคุ้มกัน