คลินิกจักษุวิทยา

Undefined

ศูนย์โรค จักษุวิทยา

ศูนย์โรค คลินิกจักษุวิทยา
บริการตรวจ วันจันทร์ – ศุกร์
ยกเว้นวันหยุดราชการ
ปิดรับบัตรเข้าตรวจ เวลา 11.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 1415 ต่อ 61311
แพทย์ประจำศูนย์

แพทย์ประจำ ให้บริการตรวจทั่วไป

 • พญ.ขวัญใจ วงศกิตติรักษ์
 • พญ.สุมาลิน ตรัยไชยาพร
 • พญ.ณัฐสุชา หวังถิรอำนวย
 • พญ.ศิรินทร์ เหลืองอร่าม
 • พญ.ศุภวรรณ สุรักษ์รัตนสกุล

แพทที่ปรึกษา 

 • พญ.ไอริน ศุภางคเสน
 • พญ.จุฑาทิพย์ หิริโอตัปปะ
 • พญ.รสนา พิทยพงษ์พัชร์
 • นพ.ปริญญ์ โรจน์พงษ์พันธ์
 • พญ.จันทนา สกุลแรมรุ่ง
 • พญ.บังอรรัตน์ เกยุราพันธ์
 • นพ.ปกป้อง จันทรสมบูรณ์
 • นพ.วรากร เทียมทัด
 • นพ.ธีรวีร์ หงษ์หยก
 • พญ.วิรงค์รอง กานต์สิริธานนท์

บริการและการรักษา

 • บริการตรวจตาทั่วไป วันจันทร์ – ศุกร์ ยกวันวันหยุดราชการ เปิดรับบัตรคิว  เวลา 6.00-9.30 น.
 • บริการตรวจตาในทารกเกิดก่อนกำหนด (ROP clinic) วันจันทร์-วันพฤหัส
 • (ติดต่อประสานขอ Refer ก่อน)
 • คลินิกจอประสาทตา (Retina clinic) ทุกวันจันทร์ สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน (รับเฉพาะผู้ป่วยนัด)
 • คลินิกกล้ามเนื้อตา (Muscle clinic) ตรวจวันพุธ และวันศุกร์ สัปดาห์ที่ 1,2 และ 3  ของเดือน(รับเฉพาะผู้ป่วยนัด)
 • คลินิกศัลยกรรมเบ้าตาและตกแต่งรอบดวงตา  (oculoplastic clinic)
 • พ.วิรงรอง ทุกวันพุธสัปดาห์ที่2 และ 4 ของเดือน  เวลา 13.00 น. (รับเฉพาะผู้ป่วยนัด)
 • พ.รสนา ทุให้บริการตรวจทุกวันพฤหัส เวลา 13.00 น.  (รับเฉพาะผู้ป่วยนัด)
 • คลินิกกระจกตา (Corneal clinic) เปิดบริการตรวจในวันพุธ สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน  เวลา 13.00 น. (รับเฉพาะผู้ป่วยนัด)
 • คลินิกต้อหิน (Glaucoma clinic)
 • พ.อนิตา เปิดบริการในวันจันทร์สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน เวลา 13.00 น. (รับเฉพาะผู้ป่วยนัด)
 • พ.วรากร และวันอังคาร สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน เวลา 13.00 น. (รับเฉพาะผู้ป่วยนัด)
 • คลินิกกระตุ้น ฟื้นฟูการมองเห็น(Visual stimulation clinic) เปิดรับบริการตรวจ ในวันวันอังคารรับ(รับเฉพาะผู้ป่วยนัด)