คลินิกกายอุปกรณ์

Undefined

คลินิกกายอุปกรณ์

คลินิก กายอุปกรณ์

วันเวลาและสถานที่

ในเวลาราชการ

จันทร์ - ศุกร์ เวลา
เวลา 08.00 - 16.00 น. (ปิดรับบัตร 15.00 น.)

อาคารมหิตลาธิเบศร ชั้น 2 
โทร. 1415 ต่อ 2418
 

บริการและการรักษา

ผลิตเครื่องดามหรือแผ่นรองฝ่าเท้า สำหรับเด็กที่มีแขน / ขา / ลำตัว อ่อนแรง หรือเกร็ง หรือข้ออักเสบ หรือเท้าผิดรูป เพื่อให้ทำกิจกรรมได้ง่ายขึ้น ป้องกันข้อติด หรือลดอาการปวด

ขั้นตอนการรับบริการ

  • ผู้ป่วยรายใหม่ 
  1. พบพยาบาลคัดกรอง ​ทำบัตร ตรวจสอบสิทธิ์การรักษาพยาบาล ที่ชั้น 1 อาคารสยามบรมราชกุมารี
  2. พบแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู/ศัลยกรรมกระดูก/กุมารแพทย์โรคข้อ เพื่อวินิจฉัยสาเหตุและออกแบบอุปกรณ์ หากมีอุปกรณ์เดิมโปรดนำมาด้วย
  3. พบนักกายอุปกรณ์เพื่อวัดตัว (ประมาณ 1 ชั่วโมง) รับใบนัดวันรับอุปกรณ์ ชำระเงิน (ถ้ามี)
  4. ปกติจะใช้เวลาผลิตประมาณ 10 วัน หากมีผู้ป่วยเป็นจำนวนมาก จะนัดรับไม่เกิน 3 เดือน
  • ผู้ป่วยนัด
  1. ในวันนัด ตรวจสอบสิทธิที่ชั้น 1 อาคาสยามบรมราชกุมารี ยื่นบัตรนัด จากนั้นมาที่แผนกกายอุปกรณ์เพื่อลองอุปกรณ์ รอการปรับแต่ง รับอุปกรณ์ (ประมาณ 1 ชั่วโมง) และชำระเงิน (ถ้ามี)
  2. พบแพทย์ ตามแพทย์ที่นัดไว้ เพื่อตรวจสอบการใช้งาน
  3. หากทดลองใช้แล้วมีปัญหา สามารถโทรนัดพบกับนักกายอุปกรณ์โดยตรง หากจำเป็นต้องทำใหม่ จะส่งพบแพทย์อีกครั้ง เพื่อประเมินและออกแบบ แล้วจึงดำเนินการ วัดตัว และนัดรับอุปกรณ์ใหม่
  4. หากต้องการเลื่อนนัด โทร 1415 ต่อ 2418 เวลา 15.00 น.