ยุติความรุนแรง Safety Home.. Safety Society : บ้านปลอดภัย..สังคมไร้ความรุนแรง

Safety Home.. Safety Society : บ้านปลอดภัย..สังคมไร้ความรุนแรง
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ แนะความรุนแรงต่อเด็กและสตรี เป็นปัญหาที่สำคัญและเกิดขึ้นมาอย่างยาวนาน  ในทุกสังคม ถือเป็นปัญหาที่ควรได้รับการแก้ไขและช่วยกันรณรงค์ให้เกิดความตระหนักมากขึ้นในสังคม

Thai

เอกสารสำหรับบุคลากรทางการแพทย์/ฝึกงาน(ประเมิน)

หมอตี๋แนะพ่อแม่ควรให้ยาลูกอย่างสมเหตุสมผล

หมอตี๋แนะพ่อแม่ควรให้ยาลูกอย่างสมเหตุสมผล

กระทรวงสาธารณสุข โดยสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ แนะพ่อแม่ตระหนักการใช้ยาในเด็กอย่างสมเหตุสมผล  เมื่อลูกเจ็บป่วย ควรพบแพทย์และขอคำแนะนำจากเภสัชกรในการใช้ยา เพื่อให้การรักษามีประสิทธิภาพและเกิดผลในการรักษา

Undefined

กรมการแพทย์แนะแม่มือใหม่ให้นมลูกอย่างถูกวิธี

#กรมการแพทย์แนะแม่มือใหม่ให้นมลูกอย่างถูกวิธี

 

กรมการแพทย์ โดยสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (รพ.เด็ก) แนะคุณแม่มือใหม่ควรให้นมลูกอย่างถูกวิธี หมั่นสังเกตและให้ความสนใจลูกตลอดเวลา เพื่อป้องกันการสำลักนม

 

Undefined

ประชาสัมพันธ์

กิจกรรม

  • 31 ธันวาคม 2560 - 2 มกราคม 2561
    วันหยุดเทศการปีใหม่ เปิดให้บริการเฉพาะห้องฉุกเฉิน
  • 13 ตุลาคม 2560
    วันหยุด วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอลุยเดช (รัชกาลที่ 9)
  • 19 สิงหาคม 2560
    รวมพลังสร้างสังคมนมแม่ให้ยั่งยืน สัปดาห์นมแม่โลก 2560