กรมการแพทย์แนะ เฝ้าระวัง โรคติดเชื้อในช่วงเปิดเทอม

กรมการแพทย์แนะ เฝ้าระวัง โรคติดเชื้อในช่วงเปิดเทอม

กรมการแพทย์ โดยสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี แนะผู้ปกครองดูแลสุขภาพของลูก ในช่วงเปิดเทอม ป้องกันจากโรคตาแดง โรคมือเท้าปาก โรคอุจจาระร่วง โรคไข้หวัดใหญ่ และโรคไข้เลือดออก

Thai

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ โชว์ความสำเร็จ การดูแลทารกแรกเกิดอายุ 5 วัน ที่ติดเชื้อ COVID – 19

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ โชว์ความสำเร็จ
การดูแลทารกแรกเกิดอายุ 5 วัน ที่ติดเชื้อ COVID – 19

กรมการแพทย์ โดยสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รักษาผู้ป่วยเด็กโควิด-19 จนอาการดีขึ้นและส่งกลับคืน สู่อ้อมอกพ่อแม่อย่างปลอดภัย
ดั่งปณิธาของกรมการแพทย์  “ทุกลมหายใจที่ได้คืนมา มีค่ามากเกินกว่าคำชื่นชม”

Thai

PM 2.5 ฝุ่นร้ายอันตรายต่อเด็ก

กรมการแพทย์ โดยสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี  ชี้ระดับฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ที่เพิ่มสูงขึ้น  ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเด็ก โดยเฉพาะเด็กเล็ก ที่มีอายุต่ำกว่า 5 ปี ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงที่อาจจะได้รับผลกระทบมากเป็นพิเศษ

Undefined

ซนแบบไหน…เข้าข่ายสมาธิสั้น

กรมการแพทย์ โดยสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี แนะผู้ปกครอง สังเกตลูกน้อย หากพบอาการขาดสมาธิ ไม่สามารถจดจ่อกับสิ่งที่ทำ ซุกซนมากกว่าเด็กปกติ พูดจาไม่หยุด และหุนหัน พลันแล่น อาจเข้าข่ายโรคสมาธิสั้น ควรรีบพบแพทย์เพื่อทำการรักษาอย่างถูกวิธี

Undefined

เดือนยุติความรุนแรงต่อเด็กและครอบครัว

 

 

เดือนยุติความรุนแรงต่อเด็กและครอบครัว

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ แนะความรุนแรงต่อเด็กและสตรีเป็นปัญหาที่สำคัญ ควรได้รับการดูแลแก้ไข
และรณรงค์ให้เกิดความตระหนักมากขึ้น

Thai

ประชาสัมพันธ์

กิจกรรม

  • 31 ธันวาคม 2560 - 2 มกราคม 2561
    วันหยุดเทศการปีใหม่ เปิดให้บริการเฉพาะห้องฉุกเฉิน
  • 13 ตุลาคม 2560
    วันหยุด วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอลุยเดช (รัชกาลที่ 9)
  • 19 สิงหาคม 2560
    รวมพลังสร้างสังคมนมแม่ให้ยั่งยืน สัปดาห์นมแม่โลก 2560