ประกาศสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อยากลุ่ม endocrine จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Thai

กลุ่มงานเภสัชกรรม สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้ชนะประกวดราคา ยา endocrine จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ 2564 งบประมาณ 8,017,071.30 บาท รายละเอียดตามเลขที่โครงการ 63107007136

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานเภสัชกรรม ชั้น 3 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 1415 ต่อ 2307 ในวันและเวลาราชการ

เสนอคำวิจารณ์ ข้อเสนอแนะ และความคิดเห็น 

1. Pharmaqsnish@gmail.com

2. กลุ่มงานเภสัชกรรม ชั้น 3 อาคารสยามบรมราชกุมาร สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เลขที่ 420/8 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

ดาวน์โหลดเอกสาร