ประกาศสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เรื่อง ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างตัดเย็บชุดปฏิบัติงาน/เครื่องแบบเจ้าหน้าที่ จำนวน 9 รายการ

Thai

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี

หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 1415 ต่อ 60910 ในวันและเวลาราชการ

1. Pasdu_k@hotmail.com

2. กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

เลขที่ 420/8 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400

ดาวน์โหลดเอกสาร