โครงการแบ่งฝัน ปันรักกับนมไทย-เดนมาร์ค 2017

Undefined

วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อสค.) ได้จัดโครงการ "แบ่งฝัน ปันรักกับนมไทย-เดนมาร์ค 2017" โดยมี ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เป็นตัวเเทนองค์กรมอบ เงินบริจาคเเละผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ให้แก่สถาบันสุขภาพเด็กเเห่งชาติมหาราชินี เเละได้รับเกียรติจาก นายเเพทย์วิบูลย์ กาญจนพัฒนกุล รองผู้อำนวยการสถาบันฯ เป็นผู้รับมอบ

ทั้งนี้ภายในงานมีกิจกรรมให้เด็กๆและผู้ปกครองได้ร่วมสนุก เช่น กิจกรรมการวาดภาพระบายสี กิจกรรมพับกระดาษ เเละกิจกรรมถาม-ตอบรับของรางวัล เป็นต้น ณ ห้องตรวจอายุรกรรมทั่วไป ชั้น2 อาคารสยามบรมราชกุมารี

ภาพกิจกรรม: