สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2563