สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี แถลงข่าว เปิดตัว "ศูนย์ดูแลทารกแรกเกิดป่วยและพิการครบวงจร"

Undefined

วันนี้ (2 มิถุนายน 2560) นายแพทย์ธีรพล โตพันธานนท์ อธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมด้วย นายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองอธิบดีกรมการแพทย์ นายแพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี และนายแพทย์วิบูลย์ กาญจนพัฒนกุล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านทารกแรกเกิด สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี แถลงข่าว เปิดตัว "ศูนย์ดูแลทารกแรกเกิดป่วยและพิการครบวงจร" สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ ด้วยเทคโนโลยีห้องสวนหัวใจไฮบริด เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 13 อาคารสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

ภาพกิจกรรม: