สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ร่วมทำ MOU งานปรึกษาร่วมโครงการ IT สมเด็จพระเทพฯ

Undefined

วันที่  16 มีนาคม 2560  นายแพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ร่วมกับ นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี ร่วมทำ MOU งานปรึกษาร่วมโครงการ IT สมเด็จพระเทพฯ ณ โรงพยาบาลราชวิถี

 

ภาพกิจกรรม: