สถาบันสุขภาพเด็กชาติมหาราชินี จัดงาน "วันพยาบาลสากล"

Undefined

วันนี้ 9 พฤษภาคม 2560 สถาบันสุขภาพเด็กชาติมหาราชินี จัดงาน "วันพยาบาลสากล" โดยมี คุณสุเนตรา เเก้ววิเชียร รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล เป็นผู้กล่าวรายงาน เเละได้รับเกียรติจากนายเเพทย์ ชัยสิทธิ์ แสงทวีสิน กุมารเวชศาสตร์ โรคหัวใจ เป็นประธานในพิธี โดยภายในงานมีพิธีปฏิญาณตนของพยาบาล การอ่านทำนองเสนาะ เเละออกกำลังกายร่วมกัน นอกจากนี้ยังมีการให้ความรู้จากงานการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์สังคม เเละกิจกรรมวาดภาพระบายสี ให้เด็กๆได้ร่วมสนุกเพื่อรับของรางวัล ณ อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 2

ภาพกิจกรรม: