รวมพลังสร้างสังคมนมแม่ให้ยั่งยืน สัปดาห์นมแม่โลก 2560

Undefined

กำหนดการ
รวมพลังสร้างสังคมนมแม่ให้ยั่งยืน สัปดาห์นมแม่โลก 2560
วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 - 16.00 น.
ณ บริเวณลานโปรโมชั่น ชั้น 7 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาแกรนด์ พระราม 9

 • 12.30 - 13.30 น.     ลงทะเบียนและชมนิทรรศการ นมแม่ดีต่อใจ Like & Share, BMS Code และ นมแม่ 162
 • 13.30 - 13.40 น.     คุณลอร่า ศศิธร วัฒนกุล กล่าวต้อนรับ และร่วมพูดคุยกับ นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย
 • 13.40 - 13.45 น.     ชมคลิปวิดีโอ ที่สุดมหัศจรรย์นมแม่
 • 13.45 - 14.10 น.     ศ. คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวเปิดงาน
 • 14.10 - 14.15 น.     ขอนำทุกท่านเข้าสู่ เส้นทางของ BMS CODE
 • 14.15 - 14.30 น.     คุณลอร่า ศศิธร วัฒนกุล นำเข้าสู่ เอกสิทธิ์น้ำนมแม่ โดย นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ รองอธิบดีกรมอนามัย และทีมงานกรมอนามัย
 • 14.30 - 14.40 น.     มินิคอนเสิร์ต เพลงพลังนมแม่ โดย น้องใบพลู ด.ญ.ภาวิดา พรวัฒนานุกุล
 • 14.40 - 15.10 น.     เสวนา นมแม่ดีต่อใจ โดย แชมป์เปี้ยนนมแม่ อาลิซาเบธ แซ๊ดเลอร์และ พ.ท.หญิง วรางคนิต นันทนาสิทธิ์
 • ดำเนินรายการโดย อ.สง่า ดามาพงษ์ และคุณโน้ต ภญ.ณัฐกานต์ ประสพสายพรกุล
 • 15.10 - 15.20 น.     ชมความสามารถพิเศษของ หนูน้อยนมแม่ น้องลิ้งค์ ด.ญ.ศิรินันท์ ตันติเวสส
 • 15.20 - 15.30 น.     พิธีมอบเกียรติบัตร เชิดชูเกียรติ แชมป์เปี้ยนนมแม่ และหนูน้อยนมแม่
 • 15.30 - 15.40 น.     ร่วมกันแสดงพลัง สร้างสังคมนมแม่ให้ยั่งยืน โดยร้องเพลง พลังรักนมแม่ ร่วมกัน

 

ที่มา : มูลนิธินมแม่แห่งประเทศไทย, สสส.