มุทิตาจิต 80 ปี อาจารย์นายแพทย์อนันต์ สุวัฒนวิโรจน์

Undefined

ขอเชิญร่วมงาน มุทิตาจิต 80 อาจารย์นายแพทย์อนันต์ สุวัฒนวิโรจน์
ผู้อำนวยการ ปี 2536 - 2540วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560
เวลา 07.00 - 09.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 13
อาคารสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี