บริการการ์ดเยี่ยมผู้ป่วย (มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก)

http://www.childrenhospital.go.th/html/2014/sites/default/files/card_En-05.jpg
http://www.childrenhospital.go.th/html/2014/sites/default/files/card_En-04.jpg
http://www.childrenhospital.go.th/html/2014/sites/default/files/card_En-03.jpg
http://www.childrenhospital.go.th/html/2014/sites/default/files/card_En-02.jpg
http://www.childrenhospital.go.th/html/2014/sites/default/files/card_En-01.jpg
http://www.childrenhospital.go.th/html/2014/sites/default/files/card_th-05.jpg
http://www.childrenhospital.go.th/html/2014/sites/default/files/card_th-04.jpg
http://www.childrenhospital.go.th/html/2014/sites/default/files/card_th-03.jpg
http://www.childrenhospital.go.th/html/2014/sites/default/files/card_th-02.jpg
http://www.childrenhospital.go.th/html/2014/sites/default/files/card_th-01.jpg
บัญชี มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก อาคารเฉลิมพระเกียรติ
  • ธ.กรุงเทพ สาขาคณะทันตแพทย์ศาสตร์ ม.มหิดล เลขที่ 046-7-00688-8
  • ธ.ไทยพาณิชย์ สำนักรัชโยธิน เลขที่ 111-410586-1
  • ธ.ออมสิน สาขาชัยสมรภูมิ เลขที่ 02-8888-99999-3