ประชาสัมพันธ์

  • ขอเชิญร่วมงาน มุทิตาจิต 80 อาจารย์นายแพทย์อนันต์ สุวัฒนวิโรจน์ ผู้อำนวยการ ปี 2536 - 2540วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 เวลา 07.00 - 09.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 13 อาคารสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
  • "ให้โอกาสรัก ให้โอกาสชีวิต" (Give Love a Chance, Give Life a Chance) ร่วมมอบโอกาสแก่ผู้ป่วยเด็กให้คืนสู่อ้อมกอดครอบครัว กับ กองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี เพื่อพัฒนาสถาบันฯ ให้พร้อมเป็นหลักของประเทศในการดูแลทารกและเด็กพิการแต่กำเนิดร
  • เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา ทางสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี นายเเพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี