สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดประจำเดือน กันยายน 2561