สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2562