สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน2561