สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2563